Aktualizowanie lokalizacji użytkownika w tle

Kolejny tydzień konkursu przyniósł trochę usprawnień w kodzie aplikacji, web service i dodana została klasa pozwalająca pobierać aktualną lokalizację użytkownika w tle.

pexels-photo-297755

Co tam w Web Service piszczy?

Plik, którego dawno nie pokazywałem, nie ma go też na githubie, co zapewne w przyszłości zmienie, doczekał się wielu nowych linii kodu. Został też lekko zrefactorowany, może pamiętasz jak źle wyglądał ostatnio. Dodane zostały nowe operacje zgodnie z powstającymi potrzebami aplikacji. Nie był też niczym zabezpieczony – każdy mógł w przeglądarce wpisać link i coś pozmieniać. Kilku śmieszków skorzystało z tej okazji ( ͡° ͜ʖ ͡°). Od teraz każde zapytanie trzeba autoryzować kluczem. Kod Web Service prezentuję się następująco:

$key = SECRET;
$meetHere = new MeetHere();
if (isset($_GET['key']) && $_GET['key'] == $key) {
  if (isset($_GET['user']) && intval($_GET['user'])) {
    $mysqli = $meetHere->newDbConnection();
    $user_id = $_GET['user'];
    $user = $mysqli->query("SELECT * FROM `Users` WHERE `ID` = " . $user_id) or die("error while query");
    $user_array = array();
    while ($user_field = mysqli_fetch_row($user)) {
      $user_array['ID'] = $user_field[0];
      $user_array['name'] = $user_field[1];
      $user_array['surname'] = $user_field[2];
      $user_array['email'] = $user_field[3];
      $user_array['city'] = $user_field[4];
      $user_array['dayOfBirthday'] = $user_field[5];
      $user_array['lastLocalization'] = $user_field[6];
      $user_array['createdAt'] = $user_field[7];
    }
    $meetHere->encodeUserToJson($user_array);
    $meetHere->closeDbConnection($mysqli);
  }
  if (isset($_GET['saveLoc'])) {
    $mysqli = $meetHere->newDbConnection();
    $user_id = $_GET['saveLoc'];
    $user_loc = $_GET['localization'];
    $mysqli->query('UPDATE `Users` SET `lastLocalization` = ' . '"' . $user_loc . '" WHERE `ID` = ' . $user_id);
    $meetHere->encodeJson("success", $user_id);
    $meetHere->closeDbConnection($mysqli);
  }
  if (isset($_GET['thatEmail'])) {
    $mysqli = $meetHere->newDbConnection();
    $email = $_GET['thatEmail'];
    $result = $mysqli->query("SELECT * FROM `Users` WHERE `email` = '" . $email . "'");
    if ($result->num_rows === 0) {
      $meetHere->encodeJson("success", 0);
    } else {
      while ($user_field = mysqli_fetch_row($result)) {
        $user_id = $user_field[0];
      }
      $meetHere->encodeJson("fail", $user_id);
    }
    $meetHere->closeDbConnection($mysqli);
  }

  if (isset($_GET['addUser'])) {
    $mysqli = $meetHere->newDbConnection();
    $user_name = $_GET['addUser'];
    $user_surname = $_GET['surname'];
    $user_email = $_GET['email'];
    $user_city = $_GET['city'];
    $user_dayOfBirthday = $_GET['dayOfBirthday'];
    $user_lastLocalization = $_GET['lastLocalization'];
    $mysqli->query('INSERT INTO `Users`(`name`, `surname`,
    `email`, `city`, `dayOfBirthday`, `lastLocalization`) VALUES
    ("' . $user_name . '", "' . $user_surname . '", "' . $user_email
      . '", "' . $user_city . '", "' . $user_dayOfBirthday
      . '", "' . $user_lastLocalization . '")');
    $result = $mysqli->query("SELECT * FROM `Users` WHERE `email` = '" . $user_email . "'");
    while ($user_field = mysqli_fetch_row($result)) {
      $user_id = $user_field[0];
    }
    $meetHere->encodeJson("added", $user_id);
    $meetHere->closeDbConnection($mysqli);
  }
  if (isset($_GET['addFriend'])) {
    $mysqli = $meetHere->newDbConnection();
    $user_id = $_GET['addFriend'];
    $friend_id = $_GET['friend'];

    $mysqli->query('INSERT INTO `Friends` (`friend1`, `friend2`)
    VALUES ("' . $user_id . '", "' . $friend_id . '")');
    $mysqli->query('INSERT INTO `Friends` (`friend2`, `friend1`)
    VALUES ("' . $user_id . '", "' . $friend_id . '")');

    $meetHere->encodeJson("success", $user_id);
    $meetHere->closeDbConnection($mysqli);
  }

  if (isset($_GET['getFriends'])) {
    $mysqli = $meetHere->newDbConnection();
    $user_id = $_GET['getFriends'];

    $result = $mysqli->query('SELECT u.* FROM `Users` u LEFT JOIN `Friends` f
    ON f.friend2 = u.ID WHERE f.friend1 = "' . $user_id . '"');
    $users = array();
    $users_line = array();
    $user_array = array();
    $i = 0;
    while ($user_line = mysqli_fetch_assoc($result)) {
      $users_line = $user_line;
      while ($user_field = mysqli_fetch_row($user_line)) {
        $user_array['ID'] = $user_field[0];
        $user_array['name'] = $user_field[1];
        $user_array['surname'] = $user_field[2];
        $user_array['email'] = $user_field[3];
        $user_array['city'] = $user_field[4];
        $user_array['dayOfBirthday'] = $user_field[5];
        $user_array['lastLocalization'] = $user_field[6];
        $user_array['createdAt'] = $user_field[7];
      }
      $users[$i] = $user_line;
      $i++;
    }
    $meetHere->encodeUserToJson($users);
    $meetHere->closeDbConnection($mysqli);
  }
  if (isset($_GET['search'])) {
    $mysqli = $meetHere->newDbConnection();
    $name = $_GET['search'];
    $surname = $_GET['surname'];
    $result = $mysqli->query('SELECT `ID`, `name`, `surname` FROM `Users`
    WHERE `name` LIKE "%' . $name . '%" OR `surname` LIKE "%' . $surname . '%"');
    $users = array();
    $users_line = array();
    $user_array = array();
    $i = 0;
    while ($user_line = mysqli_fetch_assoc($result)) {
      $users_line = $user_line;
      while ($user_field = mysqli_fetch_row($user_line)) {
        $user_array['ID'] = $user_field[0];
        $user_array['name'] = $user_field[1];
        $user_array['surname'] = $user_field[2];
      }
      $users[$i] = $user_line;
      $i++;
    }
    $meetHere->encodeUserToJson($users);
    $meetHere->closeDbConnection($mysqli);
  }

  if (isset($_GET['idToCheck'])) {
    $mysqli = $meetHere->newDbConnection();
    $user_friend = $_GET['idToCheck'];
    $user_id = $_GET['userId'];
    $result = $mysqli->query("SELECT * FROM `Friends` WHERE `friend1` = '" . $user_id . "'AND `friend2` = '" . $user_friend . "'");
    if ($result->num_rows == 1) {
      $meetHere->encodeJson("success", 0);
    } else {
      while ($user_field = mysqli_fetch_row($result)) {
        $user_id = $user_field[0];
      }
      $meetHere->encodeJson("fail", $user_id);
    }
    $meetHere->closeDbConnection($mysqli);
  }

  if (isset($_GET['delFriend'])) {
    $mysqli = $meetHere->newDbConnection();
    $user_friend = $_GET['delFriend'];
    $user_id = $_GET['userId'];
    $mysqli->query("DELETE FROM `Friends` WHERE `friend1` = '" . $user_id . "' AND `friend2` = '" . $user_friend . "'");
    $mysqli->query("DELETE FROM `Friends` WHERE `friend1` = '" . $user_friend . "' AND `friend2` = '" . $user_id . "'");
    $meetHere->encodeJson("success", $user_id);
    $meetHere->closeDbConnection($mysqli);
  }
} else {
  $meetHere->encodeJson("fail", 0);
}
class MeetHere {

  public function newDbConnection() {
    $mysqli = new mysqli("mysql.cba.pl", "chinet1", "kolejde30012", "chinet");
    if ($mysqli == false) {
      die("ERROR: Could not connect. " . $mysqli->connect_error);
    }

    return $mysqli;
  }

  private function setContentTypeJSON() {
    header('Content-type: application/json');
  }

  public function encodeUserToJson($user) {
    $this->setContentTypeJSON();
    echo json_encode(array('user'=>$user));
  }

  public function encodeJson($msg, $user_id) {
    $this->setContentTypeJSON();
    echo json_encode(array('operation'=> $msg, 'id' => $user_id));
  }

  public function closeDbConnection($connection) {
    $connection->close();
  }
}</pre>
<pre>$key = mh74568797845;
$meetHere = new MeetHere();
if (isset($_GET['key']) && $_GET['key'] == $key) {
  if (isset($_GET['user']) && intval($_GET['user'])) {
    $mysqli = $meetHere->newDbConnection();
    $user_id = $_GET['user'];
    $user = $mysqli->query("SELECT * FROM `Users` WHERE `ID` = " . $user_id) or die("error while query");
    $user_array = array();
    while ($user_field = mysqli_fetch_row($user)) {
      $user_array['ID'] = $user_field[0];
      $user_array['name'] = $user_field[1];
      $user_array['surname'] = $user_field[2];
      $user_array['email'] = $user_field[3];
      $user_array['city'] = $user_field[4];
      $user_array['dayOfBirthday'] = $user_field[5];
      $user_array['lastLocalization'] = $user_field[6];
      $user_array['createdAt'] = $user_field[7];
    }
    $meetHere->encodeUserToJson($user_array);
    $meetHere->closeDbConnection($mysqli);
  }
  if (isset($_GET['saveLoc'])) {
    $mysqli = $meetHere->newDbConnection();
    $user_id = $_GET['saveLoc'];
    $user_loc = $_GET['localization'];
    $mysqli->query('UPDATE `Users` SET `lastLocalization` = ' . '"' . $user_loc . '" WHERE `ID` = ' . $user_id);
    $meetHere->encodeJson("success", $user_id);
    $meetHere->closeDbConnection($mysqli);
  }
  if (isset($_GET['thatEmail'])) {
    $mysqli = $meetHere->newDbConnection();
    $email = $_GET['thatEmail'];
    $result = $mysqli->query("SELECT * FROM `Users` WHERE `email` = '" . $email . "'");
    if ($result->num_rows === 0) {
      $meetHere->encodeJson("success", 0);
    } else {
      while ($user_field = mysqli_fetch_row($result)) {
        $user_id = $user_field[0];
      }
      $meetHere->encodeJson("fail", $user_id);
    }
    $meetHere->closeDbConnection($mysqli);
  }

  if (isset($_GET['addUser'])) {
    $mysqli = $meetHere->newDbConnection();
    $user_name = $_GET['addUser'];
    $user_surname = $_GET['surname'];
    $user_email = $_GET['email'];
    $user_city = $_GET['city'];
    $user_dayOfBirthday = $_GET['dayOfBirthday'];
    $user_lastLocalization = $_GET['lastLocalization'];
    $mysqli->query('INSERT INTO `Users`(`name`, `surname`,
    `email`, `city`, `dayOfBirthday`, `lastLocalization`) VALUES
    ("' . $user_name . '", "' . $user_surname . '", "' . $user_email
      . '", "' . $user_city . '", "' . $user_dayOfBirthday
      . '", "' . $user_lastLocalization . '")');
    $result = $mysqli->query("SELECT * FROM `Users` WHERE `email` = '" . $user_email . "'");
    while ($user_field = mysqli_fetch_row($result)) {
      $user_id = $user_field[0];
    }
    $meetHere->encodeJson("added", $user_id);
    $meetHere->closeDbConnection($mysqli);
  }
  if (isset($_GET['addFriend'])) {
    $mysqli = $meetHere->newDbConnection();
    $user_id = $_GET['addFriend'];
    $friend_id = $_GET['friend'];

    $mysqli->query('INSERT INTO `Friends` (`friend1`, `friend2`)
    VALUES ("' . $user_id . '", "' . $friend_id . '")');
    $mysqli->query('INSERT INTO `Friends` (`friend2`, `friend1`)
    VALUES ("' . $user_id . '", "' . $friend_id . '")');

    $meetHere->encodeJson("success", $user_id);
    $meetHere->closeDbConnection($mysqli);
  }

  if (isset($_GET['getFriends'])) {
    $mysqli = $meetHere->newDbConnection();
    $user_id = $_GET['getFriends'];

    $result = $mysqli->query('SELECT u.* FROM `Users` u LEFT JOIN `Friends` f
    ON f.friend2 = u.ID WHERE f.friend1 = "' . $user_id . '"');
    $users = array();
    $users_line = array();
    $user_array = array();
    $i = 0;
    while ($user_line = mysqli_fetch_assoc($result)) {
      $users_line = $user_line;
      while ($user_field = mysqli_fetch_row($user_line)) {
        $user_array['ID'] = $user_field[0];
        $user_array['name'] = $user_field[1];
        $user_array['surname'] = $user_field[2];
        $user_array['email'] = $user_field[3];
        $user_array['city'] = $user_field[4];
        $user_array['dayOfBirthday'] = $user_field[5];
        $user_array['lastLocalization'] = $user_field[6];
        $user_array['createdAt'] = $user_field[7];
      }
      $users[$i] = $user_line;
      $i++;
    }
    $meetHere->encodeUserToJson($users);
    $meetHere->closeDbConnection($mysqli);
  }
  if (isset($_GET['search'])) {
    $mysqli = $meetHere->newDbConnection();
    $name = $_GET['search'];
    $surname = $_GET['surname'];
    $result = $mysqli->query('SELECT `ID`, `name`, `surname` FROM `Users`
    WHERE `name` LIKE "%' . $name . '%" OR `surname` LIKE "%' . $surname . '%"');
    $users = array();
    $users_line = array();
    $user_array = array();
    $i = 0;
    while ($user_line = mysqli_fetch_assoc($result)) {
      $users_line = $user_line;
      while ($user_field = mysqli_fetch_row($user_line)) {
        $user_array['ID'] = $user_field[0];
        $user_array['name'] = $user_field[1];
        $user_array['surname'] = $user_field[2];
      }
      $users[$i] = $user_line;
      $i++;
    }
    $meetHere->encodeUserToJson($users);
    $meetHere->closeDbConnection($mysqli);
  }

  if (isset($_GET['idToCheck'])) {
    $mysqli = $meetHere->newDbConnection();
    $user_friend = $_GET['idToCheck'];
    $user_id = $_GET['userId'];
    $result = $mysqli->query("SELECT * FROM `Friends` WHERE `friend1` = '" . $user_id . "'AND `friend2` = '" . $user_friend . "'");
    if ($result->num_rows == 1) {
      $meetHere->encodeJson("success", 0);
    } else {
      while ($user_field = mysqli_fetch_row($result)) {
        $user_id = $user_field[0];
      }
      $meetHere->encodeJson("fail", $user_id);
    }
    $meetHere->closeDbConnection($mysqli);
  }

  if (isset($_GET['delFriend'])) {
    $mysqli = $meetHere->newDbConnection();
    $user_friend = $_GET['delFriend'];
    $user_id = $_GET['userId'];
    $mysqli->query("DELETE FROM `Friends` WHERE `friend1` = '" . $user_id . "' AND `friend2` = '" . $user_friend . "'");
    $mysqli->query("DELETE FROM `Friends` WHERE `friend1` = '" . $user_friend . "' AND `friend2` = '" . $user_id . "'");
    $meetHere->encodeJson("success", $user_id);
    $meetHere->closeDbConnection($mysqli);
  }
} else {
  $meetHere->encodeJson("fail", 0);
}
class MeetHere {

  public function newDbConnection() {
    $mysqli = new mysqli("mysql.cba.pl", "chinet1", "kolejde30012", "chinet");
    if ($mysqli == false) {
      die("ERROR: Could not connect. " . $mysqli->connect_error);
    }

    return $mysqli;
  }

  private function setContentTypeJSON() {
    header('Content-type: application/json');
  }

  public function encodeUserToJson($user) {
    $this->setContentTypeJSON();
    echo json_encode(array('user'=>$user));
  }

  public function encodeJson($msg, $user_id) {
    $this->setContentTypeJSON();
    echo json_encode(array('operation'=> $msg, 'id' => $user_id));
  }

  public function closeDbConnection($connection) {
    $connection->close();
  }
}

Kilka poprawek i niedociągnięć

W kodzie modułu znajomych, wprowadziłem kilka zmian i dodałem kod, o którym zapomniałem ostatnio. Na pierwszy ogień idzie klasa SearchFriendAcitivity, która szukając znajomych wyszukiwała również użytkownika aktualnie zalogowanego, co było błędem. Poprawiłem to dokładając if to pętli for:

for (int i=0; i	<list.length; i++) {
  if (Integer.parseInt(list[i][0]) != userId) {
    friends.add(list[i][1] + " " + list[i][2]);
  }
}

Do FriendsActivity został dodany kod pozwalający na przeniesienie się do profilu znajomego po kliknięciu na rekord ListView, to ten sam kod, który pracuje w SearchFriendAcitivity.

private AdapterView.OnItemClickListener itemClicked = new AdapterView.OnItemClickListener() {
  @Override
  public void onItemClick(AdapterView adapterView, View view, int position, long id) {
    Intent intent = new Intent(FriendsActivity.this, FriendProfileActivity.class);
    intent.putExtra("friendId", list[position][0]);
    startActivity(intent);
    Log.d("ItemClick", list[position][0]);
  }
};

Od teraz w profilu znajomego przycisk dodania znajomego, ma tekst dodania i usunięcia znajomego, w zależności czy mamy go już w znajomych czy nie. Po kliknięciu przycisku wykonuje się kod dodający lub usuwający znajomego. Podmiana nazwy przycisku:

webServiceHelper = new WebServiceHelper();
buttonAddUser = (Button) findViewById(R.id.add_user_button);
url = "http://chinet.cba.pl/meethere.php?idToCheck=" + friendId +"&userId=" + userId
    + "&key=" + getString(R.string.key_web_service);
response = webServiceHelper.makeDBOperation(url);

if (response == "success") {
  buttonAddUser.setText("Delete friend");
} else {
  buttonAddUser.setText("Add friend");
}

Funkcja wywoływana po kliknięciu przycisku:

public void addFriend(View view) {
  url = "http://chinet.cba.pl/meethere.php?idToCheck=" + friendId +"&userId=" + userId
      + "&key=" + getString(R.string.key_web_service);
  response = webServiceHelper.makeDBOperation(url);
  if (response == "success") {
    url = "http://chinet.cba.pl/meethere.php?delFriend=" + userId + "&userId=" + friendId
        + "&key=" + getString(R.string.key_web_service);
    webServiceHelper.makeDBOperation(url);
    buttonAddUser.setText("Add friend");
    Toast.makeText(this, "User delete from friend list!", Toast.LENGTH_LONG).show();
  } else if (userId == Integer.parseInt(response)) {
    url = "http://chinet.cba.pl/meethere.php?addFriend=" + userId + "&friend=" + friendId
        + "&key=" + getString(R.string.key_web_service);
    webServiceHelper.makeDBOperation(url);
    buttonAddUser.setText("Delete friend");
    Toast.makeText(this, "Added new friend!", Toast.LENGTH_LONG).show();
  } else {
    Log.d("FPA", "fail in addUser");
  }
}

Zadania w tle

Aby dalsze funkcje aplikacji mogły działać poprawnie, potrzebujemy aktualnych informacji o lokalizacji. Musimy więc sprawdzać ją nawet kiedy użytkownik nie używa telefonu. Przyjąłem, że dobrze będzie sprawdzać lokalizację co godzinę. Możemy nie mieć aktualnej lokalizacji przez kilkanaście minut, ale trzeba zadbać też o baterię naszego użytkownika. Do wykonywania takich zadań przystosowana jest klasa JobScheduler. Napisałem więc service rozszerzający klasę JobService. Tutaj znajdzie się całe zadanie jakie aplikacja będzie wykonywać w tle. Klasa JobSchedulerService:

public class JobSchedulerService extends JobService {

  private String lastLocalization;
  private Handler jobHandler = new Handler(new Handler.Callback() {

    @Override
    public boolean handleMessage(Message message) {
      LocationTracker locationTracker = LocationTracker.getInstance();
      if (locationTracker.canGetLocation()) {
        lastLocalization = locationTracker.getLatitude()
            + ", " + locationTracker.getLongitude();
      }
      locationTracker.stopUsingGPS();
      int user_id = SaveSharedPreference.getId(getApplicationContext());
      String url = "http://chinet.cba.pl/meethere.php?saveLoc=" + user_id
          + "&localization=" + lastLocalization
          + "&key=" + getString(R.string.key_web_service);
      WebServiceHelper webServiceHelper = new WebServiceHelper();
      webServiceHelper.makeDBOperation(url);
      Log.d(JobSchedulerService.class.getSimpleName(), "JobService task running");
      jobFinished((JobParameters) message.obj, false);
      return true;
    }
  });

  @Override
  public boolean onStartJob(JobParameters jobParameters) {
    jobHandler.sendMessage(Message.obtain(jobHandler, 1, jobParameters));
    return true;
  }

  @Override
  public boolean onStopJob(JobParameters jobParameters) {
    jobHandler.removeMessages(1);
    return false;
  }
}

Wywołanie tej klasy znajduje się w MainActivity:

int user_id = SaveSharedPreference.getId(getApplicationContext());
jobScheduler = (JobScheduler) getSystemService(Context.JOB_SCHEDULER_SERVICE);

if (user_id != 0) {
  JobInfo.Builder builder = new JobInfo.Builder( 1,
      new ComponentName(getPackageName(), JobSchedulerService.class.getName()));

  builder.setPeriodic(1000 * 3600);

  if(jobScheduler.schedule(builder.build())<=0) {
    Log.d("LocationUpdater", "Something was wrong");
  }
} else {
  jobScheduler.cancelAll();
}

To wszystko co powstało w tym tygodniu, jak widzisz aplikacja prężnie się rozwija. Aktualny kod znajdziesz na GitHubie.

Reklama

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s