Logowanie do aplikacji przez Web Service

Nastał ten piękny moment kiedy kilka modułów aplikacji zostało sklejonych i pojawiają się coraz większe zalążki całej aplikacji. W tym poście przedstawię proces dodawania i modyfikowania poprzedniego stworzonego kodu, efektem działań jest logowanie do aplikacji za pomocą aplikacji i możliwość wyświetlenia swojego profilu.

pexels-photo-219003

Klasa FacebookLogin

Klasa została prawie cała przebudowana. Dodane zostały funkcjonalności pozwalające zapisać nowego użytkownika do bazy oraz zapisanie zalogowanego użytkownika do klasy SaveSharedPreference, o której za chwilę. Poniżej umieszczam aktualny kod klasy FacebookLogin, trzeba przyznać, że trochę się rozrosła w porównaniu do pierwszej wersji.

public class FacebookLogin extends Fragment {

  private CallbackManager callbackManager;
  private LoginButton loginButton;
  private boolean postingEnabled = false;
  private ProfileTracker profileTracker;
  private TextView greeting;
  private String url;
  private String emailCheckStatus;
  private FacebookLogin instance;
  private String lastLocalization;
  private String addingNewUser;
  private int userId;
  private AccessTokenTracker fbTracker;

  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);

    instance = this;

    FacebookSdk.sdkInitialize(getActivity());
  }

  @Override
  public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
    callbackManager.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
  }

  @Nullable
  @Override
  public View onCreateView(final LayoutInflater inflater, ViewGroup parent, Bundle savedInstanceState) {
    View v = inflater.inflate(R.layout.facebook_login, parent, false);
    greeting = (TextView) v.findViewById(R.id.greeting);

    loginButton = (LoginButton) v.findViewById(R.id.login_button);
    loginButton.setFragment(this);
    loginButton.setReadPermissions(Arrays.asList(
        "public_profile", "email", "user_birthday", "user_location"));
    callbackManager = CallbackManager.Factory.create();
    loginButton.registerCallback(callbackManager, new FacebookCallback<LoginResult>() {
      @Override
      public void onSuccess(LoginResult loginResult) {
        Toast toast = Toast.makeText(getActivity(), "Logged In", Toast.LENGTH_SHORT);
        postingEnabled = true;

        GraphRequest request = GraphRequest.newMeRequest(AccessToken.getCurrentAccessToken(),
            new GraphRequest.GraphJSONObjectCallback() {
              @Override
              public void onCompleted(JSONObject object, GraphResponse response) {
                try {
                  String first_name = object.getString("first_name");
                  String last_name = object.getString("last_name");
                  String email = object.getString("email");
                  String birthdaySource = object.getString("birthday");
                  String[] date = birthdaySource.split("/");
                  String birthday = date[2] + ", " + date[1] + ", " + date[0];
                  String city = object.getJSONObject("location").getString("name");

                  url = "http://chinet.cba.pl/meethere.php?thatEmail=" + email;

                  try {
                    emailCheckStatus = new dbOperation(instance).execute().get();
                  } catch (InterruptedException e) {
                    e.printStackTrace();
                  } catch (ExecutionException e) {
                    e.printStackTrace();
                  }

                  if (Objects.equals(emailCheckStatus, "success")) {
                    LocationTracker locationTracker = LocationTracker.getInstance();

                    if (locationTracker.canGetLocation()) {
                      lastLocalization = locationTracker.getLatitude()
                          + ", " + locationTracker.getLongitude();
                    }
                    locationTracker.stopUsingGPS();

                    url = "http://chinet.cba.pl/meethere.php?addUser="
                        + first_name + "&surname=" + last_name + "&email="
                        + email + "&city=" + city + "&dayOfBirthday="
                        + birthday + "&lastLocalization=" + lastLocalization;

                    try {
                      addingNewUser = new dbOperation(instance).execute().get();
                      userId = Integer.parseInt(addingNewUser);
                    } catch (InterruptedException e) {
                      e.printStackTrace();
                    } catch (ExecutionException e) {
                      e.printStackTrace();
                    }
                  } else {
                    Log.d("Email check", "fail");
                    userId = Integer.parseInt(emailCheckStatus);
                  }

                  SaveSharedPreference.setPrefId(getContext(), userId);

                  Log.d("UserFacebookData", email + birthday + city);
                } catch (JSONException e) {
                  e.printStackTrace();
                }
              }
            });
        Bundle parameters = new Bundle();
        parameters.putString("fields", "id,first_name,last_name,birthday,location,link,email");
        request.setParameters(parameters);
        request.executeAsync();

        loginButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
          @Override
          public void onClick(View v) {

            LoginManager.getInstance().logInWithReadPermissions(getActivity(), Arrays.asList("public_profile"));
            if(!postingEnabled) {
              postingEnabled = true;
            }else{
              postingEnabled = false;

            }
          }
        });

        toast.show();
        updateUI();
      }

      @Override
      public void onCancel() {
        updateUI();
      }

      @Override
      public void onError(FacebookException exception) {
        updateUI();

      }
    });

    fbTracker = new AccessTokenTracker() {
      @Override
      protected void onCurrentAccessTokenChanged(AccessToken accessToken, AccessToken accessToken2) {
        if (accessToken2 == null) {
          Log.d("FB", "User Logged Out.");
          SharedPreferences.Editor editor = getSharedPreferences(getContext()).edit();
          editor.clear();
          editor.commit();
        }
      }
    };

    profileTracker = new ProfileTracker() {
      @Override
      protected void onCurrentProfileChanged(Profile oldProfile, Profile currentProfile) {
        updateUI();
      }
    };

    return v;
  }

  @Override
  public void onResume() {
    super.onResume();

    // Call the 'activateApp' method to log an app event for use in analytics and advertising
    // reporting. Do so in the onResume methods of the primary Activities that an app may be
    // launched into.
    AppEventsLogger.activateApp(getActivity());

    updateUI();
  }

  @Override
  public void onPause() {
    super.onPause();

    // Call the 'deactivateApp' method to log an app event for use in analytics and advertising
    // reporting. Do so in the onPause methods of the primary Activities that an app may be
    // launched into.
    AppEventsLogger.deactivateApp(getActivity());
  }

  @Override
  public void onDestroy() {
    super.onDestroy();
    profileTracker.stopTracking();
  }

  private void updateUI() {
    boolean enableButtons = AccessToken.getCurrentAccessToken() != null;

    Profile profile = Profile.getCurrentProfile();
    if (enableButtons && profile != null) {
      greeting.setText(getString(R.string.hello_user, profile.getFirstName()));
    } else {
      greeting.setText(null);
    }
  }

  @Override
  public void onSaveInstanceState(Bundle outState) {
    super.onSaveInstanceState(outState);
  }

  private class dbOperation extends AsyncTask<String, Void, String> {

    private static final String TAG = "dbOperation";
    private FacebookLogin facebookLogin;

    public dbOperation(FacebookLogin facebookLogin) {
      this.facebookLogin = facebookLogin;
    }

    @Override
    protected String doInBackground(String... strings) {

      WebServiceHandler webServiceHandler = new WebServiceHandler();
      String jsonStr = webServiceHandler.makeServiceCall(url);

      Log.d(TAG, "Response form url: " + jsonStr);

      if (jsonStr != null) {
        try {
          JSONObject jsonObject = new JSONObject(jsonStr);
          String response = jsonObject.getString("operation");
          String id = jsonObject.getString("id");

          if (Objects.equals(response, "success")) {
            return "success";
          } else {
            return id;
          }

        } catch (JSONException e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
      return "fail";
    }
  }
}

Z racji, że klasa FacebookLogin dziedziczy teraz po klasie Fragment, potrzebne jest jej wywołanie w LoginActivity:

FragmentManager fm = getSupportFragmentManager();
Fragment fragment = fm.findFragmentById(R.id.fragment_container);

if (fragment == null) {
  fragment = new FacebookLogin();
  fm.beginTransaction()
      .add(R.id.fragment_container, fragment)
      .commit();
}

Plik z layoutem FacebookLogin wygląda następująco:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"   xmlns:facebook="http://schemas.android.com/apk/res-auto"   android:orientation="vertical"   android:layout_width="match_parent"   android:layout_height="match_parent">

  <TextView     android:id="@+id/greeting"     android:layout_width="wrap_content"     android:layout_height="wrap_content"     android:layout_marginLeft="10dp"     android:layout_gravity="center"     android:textColor="#333"     android:textSize="18sp"/>

  <com.facebook.login.widget.LoginButton     android:id="@+id/login_button"     android:layout_width="250dp"     android:layout_height="wrap_content"     android:layout_marginTop="5dp"     android:layout_gravity="center_horizontal"     facebook:com_facebook_confirm_logout="true"     facebook:com_facebook_tooltip_mode="never_display"     />

</LinearLayout>

Przechowywanie zalogowanego użytkownika w pamięci

Zanim przejdziemy do klasy odpowiedzialnej za całą magię, wypadałoby wspomnieć o modyfikacjach jakich dokonałem w klasie UserActivity. Klasa pobiera ID użytkownika z klasy SaveSharedPreference i sprawdza czy to ID nie jest równe 0. Jeśli tak oznacza to, że użytkownik nie jest zalogowany i jest przekierowywany do aktywności logowania, w przeciwnym wypadku kod klasy wykonywany jest normalnie.

userId = SaveSharedPreference.getId(getApplicationContext());

if (userId == 0) {
  Intent intent = new Intent(this, LoginActivity.class);
  startActivity(intent);

} else {
//UserActivity code
}

Nadszedł czas na klasę SaveSharedPreference jej zadaniem jest przechowywanie numeru ID zalogowanego użytkownika. Jeśli ktoś będzie chciał pobrać ID, kiedy nikt nie jest zalogowany zostanie mu zwrócone 0 oznaczające brak takiego użytkownika.

public class SaveSharedPreference {

  static final String PREF_ID = "ID";

  static SharedPreferences getSharedPreferences(Context context) {
    return PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context);
  }

  public static void setPrefId(Context context, int id) {
    Editor editor = getSharedPreferences(context).edit();
    editor.putInt(PREF_ID, id);
    editor.commit();
  }

  public static int getId(Context context) {
    if (getSharedPreferences(context).contains(PREF_ID)) {
      return getSharedPreferences(context).getInt(PREF_ID, ' ');
    } else {
      return 0;
    }
  }
}

Przede mną jeszcze dużo pracy nad aplikacją, ale pierwsze widoczne, działające zalążki gotowej aplikacji tylko motywują do dalszej pracy.

2 uwagi do wpisu “Logowanie do aplikacji przez Web Service

 1. Fajna sprawa!
  Jak będziesz miał chwilę to postaraj się trochę „uszczuplić” metodę onCreateView – z tego co widzę ma ok.130 linii – warto ją rozbić na kilka ‚podmetod’. Żeby powrót do kodu po większej przerwie nie był kłopotem 🙂

  Dobra robota! 🙂

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s