Kolejny moduł aplikacji – szukanie restauracji

W tym tygodniu rozpocząłem pracę nad tworzeniem modułu wyciągającego informacje o pobliskich restauracjach i prezentującego te dane użytkownikom, którzy są w pobliżu siebie.

pexels-photo-102644

Krok pierwszy

Na początku zająłem się wyciąganiem danych z Google Places API i prezentacji ich na mapie. W tym celu przygotowałem aż 3 klasy pomocnicze.

Jako pierwszą przedstawię klasę DownloadUrl, najkrótsza z nich. Jej zadaniem jest popieranie na danych z przekazanego z klasy MapsActivity adresu URL.

public class DownloadUrl {

  public String readUrl(String strUrl) throws IOException {
    String data = "";
    InputStream iStream = null;
    HttpURLConnection urlConnection = null;
    try {
      URL url = new URL(strUrl);
      urlConnection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
      urlConnection.connect();
      iStream = urlConnection.getInputStream();
      BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(iStream));
      StringBuffer sb = new StringBuffer();
      String line = "";
      while ((line = br.readLine()) != null) {
        sb.append(line);
      }

      data = sb.toString();
      Log.d("downloadUrl", data.toString());
      br.close();

    } catch (Exception e) {
      Log.d("Exception", e.toString());
    } finally {
      iStream.close();
      urlConnection.disconnect();
    }
    return data;
  }
}

Następnie klasa DataParser, z pobranych przez klasę DownloadUrl danych tworzy tablicę w formacie Json, na podstawie tej tablicy pobierane są wszystkie informację o poszczególnych restauracjach. Na koniec tworzona jest lista wszystkich restauracji.

public class DataParser {

  public List<HashMap<String, String>> parse(String jsonData) {
    JSONArray jsonArray = null;
    JSONObject jsonObject;

    try {
      Log.d("Places", "parse");
      jsonObject = new JSONObject((String) jsonData);
      jsonArray = jsonObject.getJSONArray("results");
    } catch (JSONException e) {
      Log.d("Places", "parse error");
      e.printStackTrace();
    }
    return getPlaces(jsonArray);
  }

  private List<HashMap<String, String>> getPlaces(JSONArray jsonArray) {
    int placesCount = jsonArray.length();
    List<HashMap<String, String>> placesList = new ArrayList<>();
    HashMap<String, String> placeMap = null;
    Log.d("Places", "getPlaces");

    for (int i = 0; i < placesCount; i++) {
      try {
        placeMap = getPlace((JSONObject) jsonArray.get(i));
        placesList.add(placeMap);
        Log.d("Places", "Adding places");

      } catch (JSONException e) {
        Log.d("Places", "Error in Adding places");
        e.printStackTrace();
      }
    }
    return placesList;
  }

  private HashMap<String, String> getPlace(JSONObject googlePlaceJson) {
    HashMap<String, String> googlePlaceMap = new HashMap<String, String>();
    String placeName = "-NA-";
    String vicinity = "-NA-";
    String latitude = "";
    String longitude = "";
    String reference = "";

    Log.d("getPlace", "Entered");

    try {
      if (!googlePlaceJson.isNull("name")) {
        placeName = googlePlaceJson.getString("name");
      }
      if (!googlePlaceJson.isNull("vicinity")) {
        vicinity = googlePlaceJson.getString("vicinity");
      }
      latitude = googlePlaceJson.getJSONObject("geometry").getJSONObject("location").getString("lat");
      longitude = googlePlaceJson.getJSONObject("geometry").getJSONObject("location").getString("lng");
      reference = googlePlaceJson.getString("reference");
      googlePlaceMap.put("place_name", placeName);
      googlePlaceMap.put("vicinity", vicinity);
      googlePlaceMap.put("lat", latitude);
      googlePlaceMap.put("lng", longitude);
      googlePlaceMap.put("reference", reference);
      Log.d("getPlace", "Putting Places");
    } catch (JSONException e) {
      Log.d("getPlace", "Error");
      e.printStackTrace();
    }
    return googlePlaceMap;
  }
}

Na koniec klasa GetNearbyPlacesData. Operuje ona na wcześniej przedstawionych klasach. Dla klienta tej klasy przygotowane są dwie metody jedna pokazująca wszystkie pobrane restauracje (wykorzystam ją w późniejszej fazie rozwoju aplikacji) i druga pokazująca na mapie tylko jedną restaurację, która wybierana jest dla użytkownika na razie tylko w randomowy sposób.

public class GetNearbyPlacesData extends AsyncTask<Object, String, String>{

  String googlePlacesData;
  GoogleMap mMap;
  String url;

  @Override
  protected String doInBackground(Object... params) {
    try {
      Log.d("GetNearbyPlacesData", "doInBackground entered");
      mMap = (GoogleMap) params[0];
      url = (String) params[1];
      DownloadUrl downloadUrl = new DownloadUrl();
      googlePlacesData = downloadUrl.readUrl(url);
      Log.d("GooglePlacesReadTask", "doInBackground Exit");
    } catch (Exception e) {
      Log.d("GooglePlacesReadTask", e.toString());
    }
    return googlePlacesData;
  }

  @Override
  protected void onPostExecute(String result) {
    Log.d("GooglePlacesReadTask", "onPostExecute Entered");
    List<HashMap<String, String>> nearbyPlacesList = null;
    DataParser dataParser = new DataParser();
    nearbyPlacesList = dataParser.parse(result);
    ShowNearbyPlace(nearbyPlacesList);
    Log.d("GooglePlacesReadTask", "onPostExecute Exit");

  }

  private void ShowNearbyPlaces(List<HashMap<String, String>> nearbyPlacesList) {
    for (int i = 0; i < nearbyPlacesList.size(); i++) {
      Log.d("onPostExecute","Entered into showing locations");
      MarkerOptions markerOptions = new MarkerOptions();
      HashMap<String, String> googlePlace = nearbyPlacesList.get(i);
      double lat = Double.parseDouble(googlePlace.get("lat"));
      double lng = Double.parseDouble(googlePlace.get("lng"));
      String placeName = googlePlace.get("place_name");
      String vicinity = googlePlace.get("vicinity");
      LatLng latLng = new LatLng(lat, lng);
      markerOptions.position(latLng);
      markerOptions.title(placeName + " : " + vicinity);
      mMap.addMarker(markerOptions);
      markerOptions.icon(BitmapDescriptorFactory.defaultMarker(BitmapDescriptorFactory.HUE_GREEN));
      mMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLng(latLng));
      mMap.animateCamera(CameraUpdateFactory.zoomTo(11));
    }
  }

  private void ShowNearbyPlace(List<HashMap<String, String>> nearbyPlacesList) {
    MarkerOptions markerOptions = new MarkerOptions();
    HashMap<String, String> googlePlace = nearbyPlacesList.get(0);
    double lat = Double.parseDouble(googlePlace.get("lat"));
    double lng = Double.parseDouble(googlePlace.get("lng"));
    String placeName = googlePlace.get("place_name");
    String vicinity = googlePlace.get("vicinity");
    LatLng latLng = new LatLng(lat, lng);
    markerOptions.position(latLng);
    markerOptions.title(placeName + " : " + vicinity);
    mMap.addMarker(markerOptions);
    markerOptions.icon(BitmapDescriptorFactory.defaultMarker(BitmapDescriptorFactory.HUE_GREEN));
    mMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLng(latLng));
    mMap.animateCamera(CameraUpdateFactory.zoomTo(11));
  }
}

Zmiany w klasie MapsActivity

W tej klasie doszło wywołanie klasy GetNearbyPlacesData oraz metoda budująca adresy URL, z którego pobierane są informację o restauracjach w pobliżu.

public class MapsActivity extends FragmentActivity implements OnMapReadyCallback {

  private int PROXIMITY_RADIUS = 5000;
  private GoogleMap mMap;
  private double lat;
  private double lng;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_maps);
    SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager()
        .findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);

    LocationTracker locationTracker = LocationTracker.getInstance();
    locationTracker.init(this);

    lat = locationTracker.getLatitude();
    lng = locationTracker.getLongitude();
  }

  @Override
  public void onMapReady(GoogleMap googleMap) {
    mMap = googleMap;
    String Restaurant = "restaurant";
    Log.d("onMapReady", "start");
    String url = getUrl(lat, lng, Restaurant);
    Object[] DataTransfer = new Object[2];
    DataTransfer[0] = mMap;
    DataTransfer[1] = url;
    GetNearbyPlacesData getNearbyPlacesData = new GetNearbyPlacesData();
    getNearbyPlacesData.execute(DataTransfer);
    Log.d("onMapReady", "getNearbyPlaces - end");
    LatLng currentLocation = new LatLng(lat, lng);
    LatLng friendLocation = new LatLng(50.014800, 20.975451);
    mMap.addMarker(new MarkerOptions().position(currentLocation)
        .title("Your Location")
        .icon(BitmapDescriptorFactory.defaultMarker(BitmapDescriptorFactory.HUE_YELLOW)));
    mMap.addMarker(new MarkerOptions().position(friendLocation)
        .title("Fake Friend")
        .icon(BitmapDescriptorFactory.defaultMarker(BitmapDescriptorFactory.HUE_AZURE)));
    mMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLng(currentLocation));
    mMap.animateCamera(CameraUpdateFactory.zoomTo(15.0f));
    Log.d("onMapReady", "end");
  }

  private String getUrl(double latitude, double longitude, String nearbyPlace) {

    StringBuilder googlePlacesUrl = new StringBuilder("https://maps.googleapis.com/maps/api/place/nearbysearch/json?");
    googlePlacesUrl.append("location=" + latitude + "," + longitude);
    googlePlacesUrl.append("&radius=" + PROXIMITY_RADIUS);
    googlePlacesUrl.append("&type=" + nearbyPlace);
    googlePlacesUrl.append("&sensor=true");
    googlePlacesUrl.append("&key=" + "AIzaSyD--cGzA1crlI19-neVg5NBnI4vnftkUIQ");
    Log.d("getUrl", googlePlacesUrl.toString());
    return (googlePlacesUrl.toString());
  }
}

Ważna informacja dotycząca API key, który jest podawany w URL pobierającym dane. Klucz najlepiej wygenerować na tej stornie https://developers.google.com/places/android-api/placepicker, nie należy również zapomnieć o uruchomieniu odpowiednich Google API.

2 uwagi do wpisu “Kolejny moduł aplikacji – szukanie restauracji

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s